Thông tin khác

Công ty Cảng thông báo phát hành HSYC gói thầu thuê thiết bị bổ sung phục vụ sản xuất năm 2022 (GT12)  

 •   01/12/2022 03:29:37 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cảng thông báo phát hành HSYC gói thầu thuê thiết bị bổ sung phục vụ sản xuất năm 2022 (GT12)

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo trung thầu gói thầu Mua sắm phin lọc phục vụ sửa chữa thường xuyên các thiết bị CAT tháng 12/2022

 •   30/11/2022 09:17:41 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nha thầu gói thầu Mua sắm phin lọc phục vụ sửa chữa thường xuyên các thiết bị CAT tháng 12/2022

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo điều chỉnh nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói số 08 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX, bảo dưỡng xe Scania P340

 •   30/11/2022 09:16:14 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo điều chỉnh nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói số 08 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX, bảo dưỡng xe Scania P340

Công ty 91 Thông báo mời chào hàng. Gói thầu mua sắm vật tư xây dựng sửa chữa các công trình tại mỏ Khe Chuối và hồ Thiên

 •   29/11/2022 08:40:26 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng Thông báo mời chào hàng. Gói thầu mua sắm vật tư xây dựng sửa chữa các công trình tại mỏ Khe Chuối và hồ Thiên.

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 18 - 2023: Mua sắm dầu mỡ bôi trơn xe Đại xa

 •   29/11/2022 03:07:18 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 18 - 2023: Mua sắm dầu mỡ bôi trơn xe Đại xa

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 14 - 2023: Mua sắm vật tư vá lốp xe tải 24.00R35

 •   29/11/2022 03:05:12 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 14 - 2023: Mua sắm vật tư vá lốp xe tải 24.00R35

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 03 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX máy khoan xoay cầu phi 230

 •   29/11/2022 03:03:12 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 03 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX máy khoan xoay cầu phi 230

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 19 - 2023: Mua sắm phụ tùng gầm máy khoan, xúc, gạt

 •   28/11/2022 11:02:36 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 19 - 2023: Mua sắm phụ tùng gầm máy khoan, xúc, gạt

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 18 - 2023: Mua sắm dầu mỡ bôi trơn xe Đại xa

 •   28/11/2022 11:01:20 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 18 - 2023: Mua sắm dầu mỡ bôi trơn xe Đại xa

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 16 - 2023: Mua sắm phụ tùng thay thế máy khoan

 •   28/11/2022 11:00:06 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 16 - 2023: Mua sắm phụ tùng thay thế máy khoan

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 14 - 2023: Mua sắm vật tư vá lốp xe tải 24.00R35

 •   28/11/2022 10:57:15 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 14 - 2023: Mua sắm vật tư vá lốp xe tải 24.00R35

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 11 - 2023: Mua sắm phin lọc dùng cho xe máy mỏ

 •   28/11/2022 10:56:12 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 11 - 2023: Mua sắm phin lọc dùng cho xe máy mỏ

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá các gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2023

 •   28/11/2022 10:53:53 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá các gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2023

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 09 - 2023: Mua sắm vật tư, nhân công sửa chữa điều hòa thiết bị mỏ

 •   28/11/2022 10:52:11 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 09 - 2023: Mua sắm vật tư, nhân công sửa chữa điều hòa thiết bị mỏ

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 04 - 2023: Mua sắm dầu mỡ bôi trơn máy khoan xoay cầu phi 230

 •   28/11/2022 10:50:42 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 04 - 2023: Mua sắm dầu mỡ bôi trơn máy khoan xoay cầu phi 230

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 03 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX máy khoan xoay cầu phi 230

 •   28/11/2022 10:49:23 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 03 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX máy khoan xoay cầu phi 230

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 02 - 2023: Mua sắm cần khoan máy khoan xoay cầu phi 230

 •   28/11/2022 10:46:43 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời báo giá gói thầu Gói số 02 - 2023: Mua sắm cần khoan máy khoan xoay cầu phi 230

Công ty 91 Thông báo mời chào hàng Gói thầu số 1 Mua vật liệu gia cố đường giao thông vào mặt bằng +145

 •   28/11/2022 04:10:21 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng Thông báo mời chào hàng Gói thầu số 1 Mua vật liệu gia cố đường giao thông vào mặt bằng +145

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời thầu gói thầu Số 22 - Mua sắm phụ tùng, vật tư phục vụ sửa chữa các cụm tổng thành cho các thiết bị hãng caterpillar 6 tháng đầu năm 2023

 •   24/11/2022 08:36:50 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo mời thầu gói thầu Số 22 - Mua sắm phụ tùng, vật tư phục vụ sửa chữa các cụm tổng thành cho các thiết bị hãng caterpillar 6 tháng đầu năm 2023


Các tin khác

, . : 60