Thông tin khác

Công ty 35 thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

 •   16/03/2023 11:47:37 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

Công ty Cảng thông báo phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT07 Mua sắm con lăn Hệ thống băng tải vận chuyển than

 •   16/03/2023 03:06:04 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT07 Mua sắm con lăn Hệ thống băng tải vận chuyển than

Công ty Cảng thông báo phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT06 Mua sắm băng tải cao su chịu mài mòn

 •   14/03/2023 11:36:48 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT06 Mua sắm băng tải cao su chịu mài mòn

Công ty khai thác khoáng sản mời chào giá gói thầu Mua bảo trách nhiệm dân sự và bảo hiểm tự nguyện cho xe ôtô của Công ty Khai thác khoáng sản năm 2023

 •   14/03/2023 04:15:09 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty khai thác khoáng sản mời chào giá gói thầu Mua bảo trách nhiệm dân sự và bảo hiểm tự nguyện cho xe ôtô của Công ty Khai thác khoáng sản năm 2023

Công ty 91 Thông báo mời thầu. Gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm quý 2 năm 2023

 •   14/03/2023 12:27:42 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng Thông báo mời thầu. Gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm quý 2 năm 2023.

Công ty Cảng thông báo phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT01 Mua sắm trang thiết bị BHLĐ năm 2023

 •   14/03/2023 12:10:08 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT01 Mua sắm trang thiết bị BHLĐ năm 2023

Công ty Cảng trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

 •   10/03/2023 03:01:21 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cảng trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Công ty 91 Thông báo mời chào hàng. Gói thầu số 11 mua vật tư phục vụ sản xuất

 •   09/03/2023 11:07:22 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng Thông báo mời chào hàng. Gói thầu số 11 mua vật tư phục vụ sản xuất

Công ty 91 Thông báo mời thầu. Gói thầu nạo vét đất đá suối Bà Sáu

 •   09/03/2023 08:37:03 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng Thông báo mời thầu. Gói thầu nạo vét đất đá suối Bà Sáu.

Công ty Khe Sim thông báo mời thầu: Gói thầu số 41: Mua sắm dầu nhờn bảo dưỡng xe ô tô, máy xúc, máy gạt phục vụ sản xuất

 •   07/03/2023 10:55:50 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo mời thầu: Gói thầu số 41: Mua sắm dầu nhờn bảo dưỡng xe ô tô, máy xúc, máy gạt phục vụ sản xuất

Công ty Cảng thông báo phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT05 Mua sắm vật tư máy Volvo

 •   07/03/2023 09:19:01 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT05 Mua sắm vật tư máy Volvo

Công ty Khe Sim thông báo mời chào hàng gói thầu số 44 Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa giàn chống thủy lực mềm

 •   07/03/2023 03:19:24 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim - CN Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo mời chào hàng gói thầu số 44 Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa giàn chống thủy lực mềm

Công ty Khe Sim thông báo mời thầu: Gói thầu số 42: Mua sắm vật tư phục vụ thi công các công trình thuộc phương án thi công các công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

 •   06/03/2023 09:07:11 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo mời thầu: Gói thầu số 42: Mua sắm vật tư phục vụ thi công các công trình thuộc phương án thi công các công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

Công ty 45 thông báo QĐ phê duyệt YCBG- TB chào hàng gói thầu số 18

 •   02/03/2023 07:36:35 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Công ty 45 thông báo quyết định phê duyệt YCBG và Thông báo chào hàng gói thầu số 18- in sổ sách 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trân trọng thông báo Phát hành bản Yêu cầu báo giá gói thầu số 03 CĐVT: Mua tôn lợp mái nhà ở và làm việc - nhà kho Phân xưởng cơ khí Xây lắp điện phục vụ phương án thi công các Công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

 •   28/02/2023 09:14:25 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trân trọng thông báo Phát hành bản Yêu cầu báo giá gói thầu số 03 CĐVT: Mua tôn lợp mái nhà ở và làm việc - nhà kho Phân xưởng cơ khí Xây lắp điện phục vụ phương án thi công các Công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023


Các tin khác

, . : 60