Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Công ty Khai thác Khoáng sản QĐ-V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu mua sắm phụ tùng thiết bị CAT phục vụ sản xuất tháng 12

 •   30/12/2019 02:07:50 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sảnphê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu mua sắm phụ tùng thiết bị CAT phục vụ sản xuất tháng 12

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT08 Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   26/12/2019 09:28:35 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT08 Mua sắm vật tư, hàng hóa

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT07 Mua sắm khí ô xy và Acetylen phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   26/12/2019 09:25:53 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT07 Mua sắm khí ô xy và Acetylen

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT06 Mua sắm dầu mỡ phụ phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   26/12/2019 09:23:07 PM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT06 Mua sắm dầu mỡ phụ

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT05 Mua sắm ắc quy và dung dịch a xít phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   26/12/2019 09:17:02 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT05 Mua sắm ắc quy và dung dịch a xít

Công ty Khai thác Khoáng sản QĐ-V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm năm 2020

 •   26/12/2019 04:44:52 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm năm 2020

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT04 Mua sắm vật tư xe máy phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   25/12/2019 09:06:02 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT04 Mua sắm vật tư xe máy

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT03 Mua sắm vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   25/12/2019 09:03:44 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT03 Mua sắm vật tư, vật liệu

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT02 Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   25/12/2019 09:00:35 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT02 Mua sắm vật tư

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT01 Mua sắm vật tư xe Scania phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   25/12/2019 08:58:13 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT01 Mua sắm vật tư xe Scania

Thông báo phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 1: Mua sắm vật liệu nổ công nghiệp nhằm duy trì hoạt động thường xuyên các đơn vị thuộc Tổng công ty Đông Bắc năm 2020

 •   25/12/2019 02:41:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 1: Mua sắm vật liệu nổ công nghiệp nhằm duy trì hoạt động thường xuyên các đơn vị thuộc Tổng công ty Đông Bắc năm 2020

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 24: Mua lịch tết Canh tý 2020 tặng cho Cán bộ, CNVC và Đối tác bạn hàng

 •   24/12/2019 02:08:30 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 24: Mua lịch tết Canh tý 2020 tặng cho Cán bộ, CNVC và Đối tác bạn hàng

Công ty 86 trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-12 TĐT thuê ngoài sửa chữa trung đại tu 02 xe ô tô nhãn hiệu Scania P310

 •   23/12/2019 08:35:24 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Công ty 86 trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-12 TĐT thuê ngoài sửa chữa trung đại tu 02 xe ô tô nhãn hiệu Scania P310

Công ty 86 trân trọng thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01-12 TĐT- Thuê ngoài sửa chữa trung đại tu 02 xe ô tô nhãn hiệu Scania P310

 •   23/12/2019 08:32:03 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0

Công ty 86 trân trọng thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01-12 TĐT- Thuê ngoài sửa chữa trung đại tu 02 xe ô tô nhãn hiệu Scania P310

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT50 Mua sắm vật tư xe máy phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   23/12/2019 08:28:48 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT50 Mua sắm vật tư xe máy

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT49 Mua sắm vật tư xe Scania phục vụ sản xuất của Cty Cảng

 •   23/12/2019 08:26:05 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT49 Mua sắm vật tư xe Scania

Công ty 91 thông báo kết quả LCNT. Gói thầu số 09 mua lưới thép phục vụ sản xuất năm 2020

 •   22/12/2019 08:18:59 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt kết quả LCNT. Gói thầu số 09 mua lưới thép phục vụ sản xuất năm 2020

Công ty Cảng trân trọng thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 •   21/12/2019 05:12:41 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất năm 2020. Công ty Cảng trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ cấp phát chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại

Công ty 91 thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn. Gói thầu mua sắm vật liệu lọc trạm xử lý nước thải

 •   20/12/2019 01:53:12 AM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn. Gói thầu mua sắm vật liệu lọc trạm xử lý nước thải +145 mỏ Khe Chuối


Các tin khác

, . : 60