Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Công ty 45 thông báo KQ LCNT gói 129: Sửa chữa xưởng sàng mặt bằng 132  

 •   01/12/2022 08:23:15 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 thông báo Quyết định Vv phê duyệt KQLCNT. Gói thầu số 56 mua vật tư phục vụ sản xuất  

 •   30/11/2022 09:21:32 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt KQLCNT. Gói thầu số 56 mua vật tư phục vụ sản xuất

Công ty 45 thông báo KQ LCNT gói 127: Sửa chữa tramh trung gian 35/6kV

 •   28/11/2022 08:35:17 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Coong ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 119

 •   28/11/2022 07:44:26 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim - CN Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 119 mua sắm máy biến áp phục vụ chiếu sáng trong hầm lò.

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu: Mua thuốc, vật tư Y tế

 •   28/11/2022 04:00:56 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KQLCNT gói thầu: Mua thuốc, vật tư Y tế

Công ty 790 thông báo Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01: Mua sắm vật liệu lọc, lõi lọc các trạm xử lý nước sinh hoạt, nước uống tinh khiết và nước thải; Mua vải lọc dầu bể bẫy dầu 3 ngăn xưởng sửa chữa cơ khi mặt bằng +26

 •   28/11/2022 04:00:31 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Công ty 790 trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01: Mua sắm vật liệu lọc, lõi lọc các trạm xử lý nước sinh hoạt, nước uống tinh khiết và nước thải; Mua vải lọc dầu bể bẫy dầu 3 ngăn xưởng sửa chữa cơ khi mặt bằng +26 - Công ty 790 năm 2022

Công ty 35 thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 49: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

 •   28/11/2022 03:34:55 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 49: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

Công ty 35 thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 47: Sửa chữa máy phát điện SUNTEC TDB-125.

 •   28/11/2022 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 47: Sửa chữa máy phát điện SUNTEC TDB-125.

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ công tác Văn phòng tháng 12/2022

 •   26/11/2022 11:23:42 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KQLCNT gói thầu Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ công tác Văn phòng tháng 12/2022

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 118

 •   25/11/2022 03:47:52 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim - CN Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 118 Mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ sửa chữa xe, máy Caterpillar

Công ty 45 thông báo KQ LCNT gói thầu số 125: Mua vật tư PVSX

 •   24/11/2022 09:25:02 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 117

 •   24/11/2022 08:41:35 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 117: Mua vật tư phục vụ sản xuất

Công ty 790 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 1: Gia cố nền sân bê tông bunke rót than

 •   24/11/2022 05:03:03 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty 790 trân trọng thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 1: Gia cố nền sân bê tông bunke rót than thuộc phương án thi công các công trình sử dụng chi phí môi trường thường xuyên năm 2022 (Bổ sung) - Công ty 790

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo phê duyetj KQLCNT gói thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật theo sự vụ

 •   24/11/2022 02:11:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo phê duyetj KQLCNT gói thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật theo sự vụ

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 16: Thuê tuyển than cục xô năm 2022

 •   24/11/2022 03:15:26 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KQLCNT gói thầu số 16: Thuê tuyển than cục xô năm 2022

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 15: Thuê tuyển rửa than cục 4, cục 5 năm 2022

 •   24/11/2022 03:13:24 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KQLCNT gói thầu số 15: Thuê tuyển rửa than cục 4, cục 5 năm 2022

Công ty 790 thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 02: GIa cô nền bê tông kho G9

 •   24/11/2022 02:12:41 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty 790 trân trọng thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 02: GIa cô nền bê tông kho G9 thuộc phương án thi công các công trình sử dụng chi phí môi trường thường xuyên năm 2022 (Bổ sung) - Công ty 790

Công ty 35 thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 48: Sửa chữa Trạm biến áp 1600KVA 35/6KV và Trạm phân phối 6KV.

 •   23/11/2022 11:06:30 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 48: Sửa chữa Trạm biến áp 1600KVA 35/6KV và Trạm phân phối 6KV.

Công ty 35 thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 46: Mua lịch tặng cán bộ, CNVC, lao động Công ty dịp đầu năm 2023.

 •   23/11/2022 11:04:57 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 46: Mua lịch tặng cán bộ, CNVC, lao động Công ty dịp đầu năm 2023.


Các tin khác

, . : 60