Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Công ty 45 thông báo KQ LCNT gói thầu số 21: Mua vật tư PVSX

 •   16/03/2023 10:17:47 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty 45 thông báo KQ LCNT gói thầu số 20.2023: Mua vật tư PVSX

 •   16/03/2023 09:14:19 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim thông báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 40: Mua sắm hàng hoá, dịch vụ hệ thống máy điều hoà cho thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất

 •   16/03/2023 06:55:19 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 40: Mua sắm hàng hoá, dịch vụ hệ thống máy điều hoà cho thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất

Công ty Khe Sim thông báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 39: Sửa chữa gia công phục hồi chi tiết vật tư phụ tùng thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất.

 •   16/03/2023 06:53:05 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 39: Sửa chữa gia công phục hồi chi tiết vật tư phụ tùng thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất.

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 42: Mua sắm vật tư phục vụ thi công các công trình thuộc phương án thi công các công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

 •   15/03/2023 11:58:09 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KQLCNT gói thầu số 42: Mua sắm vật tư phục vụ thi công các công trình thuộc phương án thi công các công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 44 mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa giàn chống thủy lực mềm

 •   15/03/2023 02:42:21 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim - CN Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 44 mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa giàn chống thủy lực mềm.

Công ty Cảng thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: GT05 Mua sắm vật tư máy Volvo

 •   14/03/2023 11:34:07 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: GT05 Mua sắm vật tư máy Volvo

Công ty 45 Thông báo QĐ phê duyệt và TB kết quả LCNT gói thầu số 18

 •   14/03/2023 08:59:16 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Công ty 45 Thông báo quyết định phê duyệt và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: in sổ sách 6 tháng đầu năm 2023

Cty 45 TB Quyết định phê duyệt và thông báo kết quả LCNT gói thầu số 17

 •   14/03/2023 08:54:59 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Cty 45 thông báo Quyết định phê duyệt và thông báo kết quả LCNT gói thầu số 17- mua thẻ ra vào lò điện tử

Công ty Khe Sim thôngg báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 38: Mua sắm vật tư, phụ tùng sửa chữa, thay thế cho thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất

 •   13/03/2023 07:28:20 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thôngg báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 38: Mua sắm vật tư, phụ tùng sửa chữa, thay thế cho thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 43 mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ sửa chữa thiết bị Caterpillar

 •   13/03/2023 03:02:28 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim - CN Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 43 mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ sửa chữa thiết bị Caterpillar.

Công ty 91 thông báo Quyết định phê duyệt KQLCNT. Gói thầu mua bạt che các bãi than và xe chở than

 •   12/03/2023 11:57:44 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt KQLCNT. Gói thầu mua bạt che các bãi than và xe chở than.

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 CĐVT: Mua tôn lợp mái khu nhà ở và làm việc - nhà kho Phân xưởng cơ khí và Xây lắp điện phục vụ phương án thi công các Công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

 •   12/03/2023 05:43:05 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 CĐVT: Mua tôn lợp mái khu nhà ở và làm việc - nhà kho Phân xưởng cơ khí và Xây lắp điện phục vụ phương án thi công các Công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02-CĐVT: Mua bạt che than phòng chống trôi than tại kho cảng Làng khánh và kho than cảng Khe dây phục vụ Phương án thi công các Công trình ƯPSCTT-TKCN năm

 •   12/03/2023 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02-CĐVT: Mua bạt che than phòng chống trôi than tại kho cảng Làng khánh và kho than cảng Khe dây phục vụ Phương án thi công các Công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo quyết định phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu Mua bảo trách nhiệm dân sự và bảo hiểm bắt buộc cho xe ôtô của Công ty Khai thác khoáng sản năm 2023

 •   10/03/2023 07:59:33 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo quyết định phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu Mua bảo trách nhiệm dân sự và bảo hiểm bắt buộc cho xe ôtô của Công ty Khai thác khoáng sản năm 2023

Công ty 91 thông báo Quyết định Vv phê duyệt KQLCNT. Gói thầu số 08 mua vật tư phục vụ sản xuất

 •   10/03/2023 02:53:36 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt KQLCNT. Gói thầu số 08 mua vật tư phục vụ sản xuất.

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo kết quả LCNT gói thầu mua sắm trang bị AT-BHLĐ tháng 3 năm 2023

 •   08/03/2023 08:49:46 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo kết quả LCNT gói thầu mua sắm trang bị AT-BHLĐ tháng 3 năm 2023


Các tin khác

, . : 60