Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công ty 91 thông báo Quyết định phê duyệt dự toán sửa chữa hệ thống mạng internet phục vụ điều hành sản xuất, mua sắm bổ sung đồ dùng, trang thiết bị văn phòng năm 2023 và KHLCNT các gói thầu thuộc dự toán  

 •   07/12/2023 09:26:25 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt dự toán sửa chữa hệ thống mạng internet phục vụ điều hành sản xuất, mua sắm bổ sung đồ dùng, trang thiết bị văn phòng năm 2023 và KHLCNT các gói thầu thuộc dự toán.

Công ty 91 thông báo Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 76 Mua vật tư nhỏ lẻ phục vụ sản xuất  

 •   07/12/2023 02:51:59 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Số 2505 QĐ-91 Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 76 Mua vật tư nhỏ lẻ phục vụ sản xuất

Công ty 91 thông báo Quyết định vv phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 75 mua phụ tùng xe máy phục vụ sản xuất  

 •   07/12/2023 02:45:45 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Số 2506 QĐ-91 Quyết định vv phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 75 mua phụ tùng xe máy phục vụ sản xuất

Công ty Khe Sim thông báo mời chào hàng gói thầu số 157: Sửa chữa xe ôtô phục vụ sản xuất  

 •   06/12/2023 09:47:05 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo mời chào hàng gói thầu số 157: Sửa chữa xe ôtô phục vụ sản xuất

Công ty Khe Sim thông báo KHLCNT gói thầu số 157: Sửa chữa xe ôtô phục vụ sản xuất  

 •   06/12/2023 09:45:11 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KHLCNT gói thầu số 157: Sửa chữa xe ôtô phục vụ sản xuất

Công ty 790 thông báo quyết định về việc phê duyệt dự toàn và KHLCNT gói thầu: Mua lịch bloc năm 2024  

 •   06/12/2023 02:23:29 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty 790 trân trọng thông báo quyết định về việc phê duyệt dự toàn và KHLCNT gói thầu: Mua lịch bloc năm 2024 thuộc kế hoạch mua lịch bloc năm 2024

Tổng công ty Đông Bắc thông báo phê duyệt HSYC gói thầu số 05: Mua sắm 1432 tấn lưới thép lót nóc lò, duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên các đơn vị có sản xuất than hầm lò của TCT Đông Bắc năm 2024

 •   04/12/2023 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc thông báo phê duyệt HSYC gói thầu số 05: Mua sắm 1432 tấn lưới thép lót nóc lò, duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên các đơn vị có sản xuất than hầm lò của TCT Đông Bắc năm 2024

Công ty 35 thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 01: Thuê máy photocopy phục vụ công tác văn phòng năm 2024  

 •   05/12/2023 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 01: Thuê máy photocopy phục vụ công tác văn phòng năm 2024

Công ty 91 thông báo Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu Mua khí công nghiệp phục vụ sửa chữa tại phân xưởng 6 - Công ty 91  

 •   05/12/2023 10:29:31 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

Số 2490 QĐ-91 Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu Mua khí công nghiệp phục vụ sửa chữa tại phân xưởng 6 - Công ty 91

Công ty 91 thông báo Quyết định vv phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu Mua khí hoá lỏng LPG phục vụ sửa chữa tại phân xưởng 6 và công tác hậu cần  

 •   05/12/2023 10:24:53 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

Số 2489 QĐ-91 Quyết định vv phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu Mua khí hoá lỏng LPG phục vụ sửa chữa tại phân xưởng 6 và công tác hậu cần

Công ty 91 thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và KHLCNT. Gói thầu số 71 mua vật tư máy nén khí và nồi hơi

 •   05/12/2023 04:49:31 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và KHLCNT. Gói thầu số 71 mua vật tư máy nén khí và nồi hơi.

Công ty 91 thông báo Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 74 Mua ống gió phục vụ sản xuất năm 2024

 •   04/12/2023 04:30:49 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Số 2464 QĐ-91 Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 74 Mua ống gió phục vụ sản xuất năm 2024

Tổng công ty Đông Bắc thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT: 06 gói thầu mua sắm tập trung tại TCT Đông Bắc, duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên năm 2024

 •   03/12/2023 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT: 06 gói thầu mua sắm tập trung tại TCT Đông Bắc, duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên năm 2024

Công ty 45 thông báo KH LCNT và thông báo mời chào hàng gói thầu số 134

 •   03/12/2023 09:26:07 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 57: Mua sắm vật tư, thiết bị điều khiển… phục vụ sản xuất

 •   30/11/2023 09:57:49 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 57: Mua sắm vật tư, thiết bị điều khiển… phục vụ sản xuất

Công ty 35 thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 54: Mua sắm vật tư thiết bị điện.

 •   30/11/2023 09:56:41 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 54: Mua sắm vật tư thiết bị điện.


Các tin khác

, . : 60