Thông tin đấu thầu

Công ty khe Sim thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 123  

 •   01/12/2022 10:46:37 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim - CN Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 124 sửa chữa gia công phục hồi, thay thế chi tiết vật tư, phụ tùng thiết bị phục vụ sản xuất

Công ty 35 thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 50: Mua sắm vật tư phục vụ thi công lắp đặt Tời chở người giếng phụ +40 -:- -320.  

 •   01/12/2022 10:15:58 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 50: Mua sắm vật tư phục vụ thi công lắp đặt Tời chở người giếng phụ +40 -:- -320.

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo mời thầu, gói thầu: Mua dầu nhờn phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa một số thiết bị chuyên dụng năm 2023 các đơn vị thuộc TCT Đông Bắc  

 •   01/12/2022 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo mời thầu, gói thầu: Mua dầu nhờn phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa một số thiết bị chuyên dụng năm 2023 các đơn vị thuộc TCT Đông Bắc

Công ty 790 thông báo Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT Gói thầu số 01: Cung cấp các sản phẩm sửa tươi, sữa đặc, đường trắng  

 •   01/12/2022 09:48:16 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty 790 trân trọng thông báo Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT Gói thầu số 01: Cung cấp các sản phẩm sửa tươi, sữa đặc, đường trắng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Công ty kinh doanh than Đông Bắc miền Nam thông báo QĐ phê duyệt KQLCNT gói thầu số 24: Tham quan, du lịch đợt 3 năm 2022  

 •   01/12/2022 09:11:23 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Công ty kinh doanh than Đông Bắc miền Nam thông báo QĐ phê duyệt KQLCNT gói thầu số 24: Tham quan, du lịch đợt 3 năm 2022

Công ty kinh doanh than Đông Bắc miền Nam thông báo QĐ phê duyệt hồ sơ gói thầu số 25: Mua sắm dây băng tải hệ thống nhập, xuất tại trạm chế biến và kinh doanh Vân Phong  

 •   01/12/2022 09:07:57 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công ty kinh doanh than Đông Bắc miền Nam thông báo QĐ phê duyệt hồ sơ gói thầu số 25: Mua sắm dây băng tải hệ thống nhập, xuất tại trạm chế biến và kinh doanh Vân Phong

Tổng công ty Đông Bắc thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu: Bảo đảm quà chúc tết các đơn vị Quân đội trên địa bàn đứng chân và các đơn vị thành viên Tổng công ty nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023  

 •   01/12/2022 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu: Bảo đảm quà chúc tết các đơn vị Quân đội trên địa bàn đứng chân và các đơn vị thành viên Tổng công ty nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023

Công ty 45 thông báo KQ LCNT gói 129: Sửa chữa xưởng sàng mặt bằng 132  

 •   01/12/2022 08:23:15 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cảng thông báo phát hành HSYC gói thầu thuê thiết bị bổ sung phục vụ sản xuất năm 2022 (GT12)  

 •   01/12/2022 03:29:37 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cảng thông báo phát hành HSYC gói thầu thuê thiết bị bổ sung phục vụ sản xuất năm 2022 (GT12)

Công ty Cảng trân trọng thông báo phê duyệt Dự toán và KHLCNT gói thầu thuê thiết bị bổ sung phục vụ sản xuất năm 2022 (GT12)  

 •   01/12/2022 03:13:05 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cảng trân trọng thông báo phê duyệt Dự toán và KHLCNT gói thầu thuê thiết bị bổ sung phục vụ sản xuất năm 2022 (GT12)

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc thông báo Dự Toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-CT: Mua lịch tết năm 2023 tặng cán bộ, CNV, lao động và đối tác khách hàng của Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng cô  

 •   30/11/2022 10:22:07 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc thông báo Dự Toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-CT: Mua lịch tết năm 2023 tặng cán bộ, CNV, lao động và đối tác khách hàng của Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - CN Tổng công ty Đông Bắc

Công ty 91 thông báo Quyết định Vv phê duyệt KQLCNT. Gói thầu số 56 mua vật tư phục vụ sản xuất  

 •   30/11/2022 09:21:32 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt KQLCNT. Gói thầu số 56 mua vật tư phục vụ sản xuất

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo trung thầu gói thầu Mua sắm phin lọc phục vụ sửa chữa thường xuyên các thiết bị CAT tháng 12/2022  

 •   30/11/2022 09:17:41 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nha thầu gói thầu Mua sắm phin lọc phục vụ sửa chữa thường xuyên các thiết bị CAT tháng 12/2022

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo điều chỉnh nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói số 08 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX, bảo dưỡng xe Scania P340  

 •   30/11/2022 09:16:14 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo điều chỉnh nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói số 08 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX, bảo dưỡng xe Scania P340

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu Gói số 08 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX, bảo dưỡng xe Scania P340  

 •   30/11/2022 09:14:08 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu Gói số 08 - 2023: Mua sắm phụ tùng SCTX, bảo dưỡng xe Scania P340

Công ty Khe Sim thông báo QĐ phê duyệt DT và KHLCNT Gói thầu số 123: Sửa chữa gai công, phục hồi, thay thế chi tiết vật tư, phụ tùng thiết bị phục vụ sản xuất

 •   30/11/2022 04:14:46 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo QĐ phê duyệt DT và KHLCNT Gói thầu số 123: Sửa chữa gai công, phục hồi, thay thế chi tiết vật tư, phụ tùng thiết bị phục vụ sản xuất

Công ty 91 Thông báo mời chào hàng. Gói thầu mua sắm vật tư xây dựng sửa chữa các công trình tại mỏ Khe Chuối và hồ Thiên

 •   29/11/2022 08:40:26 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng Thông báo mời chào hàng. Gói thầu mua sắm vật tư xây dựng sửa chữa các công trình tại mỏ Khe Chuối và hồ Thiên.

Công ty 91 thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và KHLCNT. Gói thầu mua sắm vật tư xây dựng sửa chữa các công trình tại mỏ Khe Chuối và mỏ Hồ Thiên

 •   29/11/2022 04:33:43 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và KHLCNT. Gói thầu mua sắm vật tư xây dựng sửa chữa các công trình tại mỏ Khe Chuối và mỏ Hồ Thiên


Các tin khác

, . : 60