Thông tin đấu thầu

Công ty 91 thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và KHLCNT. Gói thầu số 12 mua vật tư phục vụ sản xuất  

 •   20/03/2023 10:49:41 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và KHLCNT. Gói thầu số 12 mua vật tư phục vụ sản xuất

Công ty 45 thông báo mời chào hàng gói thầu số 27.2023: Mua vật tư PVSX  

 •   20/03/2023 09:39:17 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ công tác Văn phòng tháng 4/2023  

 •   20/03/2023 08:49:20 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ công tác Văn phòng tháng 4/2023

Công ty Khe Sim thông báo mời chào hàng gói thầu số 46: Mua dây thép đen phục vụ sản xuất  

 •   20/03/2023 08:28:03 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo mời chào hàng gói thầu số 46: Mua dây thép đen phục vụ sản xuất

Công ty Khe Sim thông báo KHLCNT gói thầu số 46: Mua dây thép đen phục vụ sản xuất  

 •   20/03/2023 08:26:13 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KHLCNT gói thầu số 46: Mua dây thép đen phục vụ sản xuất

Công ty Cảng trân trọng thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang trí khánh tiết năm 2023

 •   17/03/2023 02:48:11 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cảng trân trọng thông báo Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang trí khánh tiết năm 2023

Thông báo mời Chào hàng, gói thầu: Huấn luyện an toàn hóa chất năm 2023

 •   17/03/2023 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Thông báo mời Chào hàng, gói thầu: Huấn luyện an toàn hóa chất năm 2023

Công ty 35 thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

 •   17/03/2023 10:47:37 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất.

Công ty Khe Sim thông báo Dự toán và KHLCNT gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ công tác Văn phòng tháng 4/2023

 •   17/03/2023 10:19:07 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo Dự toán và KHLCNT gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ công tác Văn phòng tháng 4/2023

Công ty 45 thông báo KQ LCNT gói thầu số 21: Mua vật tư PVSX

 •   17/03/2023 09:17:47 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty 45 thông báo KQ LCNT gói thầu số 20.2023: Mua vật tư PVSX

 •   17/03/2023 08:14:19 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim thông báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 40: Mua sắm hàng hoá, dịch vụ hệ thống máy điều hoà cho thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất

 •   16/03/2023 05:55:19 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 40: Mua sắm hàng hoá, dịch vụ hệ thống máy điều hoà cho thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất

Công ty Khe Sim thông báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 39: Sửa chữa gia công phục hồi chi tiết vật tư phụ tùng thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất.

 •   16/03/2023 05:53:05 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo QĐ phê duyệt và TB KQLCNT Gói thầu số 39: Sửa chữa gia công phục hồi chi tiết vật tư phụ tùng thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất.

Công ty 35 thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 10: Đào tạo hệ sơ cấp cơ điện mỏ hầm lò

 •   16/03/2023 03:50:13 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 10: Đào tạo hệ sơ cấp cơ điện mỏ hầm lò.

Công ty 35 thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất

 •   16/03/2023 03:48:07 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KHLCNT gói thầu số 09: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất

Công ty Cảng thông báo phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT07 Mua sắm con lăn Hệ thống băng tải vận chuyển than

 •   16/03/2023 02:06:04 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Bản yêu cầu báo giá gói thầu: GT07 Mua sắm con lăn Hệ thống băng tải vận chuyển than

Công ty Cảng thông báo phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: GT07 Mua sắm con lăn Hệ thống băng tải vận chuyển than

 •   16/03/2023 02:04:05 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: GT07 Mua sắm con lăn Hệ thống băng tải vận chuyển than

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 42: Mua sắm vật tư phục vụ thi công các công trình thuộc phương án thi công các công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

 •   16/03/2023 10:58:09 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KQLCNT gói thầu số 42: Mua sắm vật tư phục vụ thi công các công trình thuộc phương án thi công các công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2023

Tổng công ty Đông Bắc thông báo phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu, Gói thầu số 02: Mua sắm 2908 bộ/quả lốp xe ô tô trung xa các loại, duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên các đơn vị TCT Đông Bắc năm 2023

 •   16/03/2023 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc thông báo phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu, Gói thầu số 02: Mua sắm 2908 bộ/quả lốp xe ô tô trung xa các loại, duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên các đơn vị TCT Đông Bắc năm 2023


Các tin khác

, . : 60