Thông tin đấu thầu

Công ty 91 Thông báo mời chào hàng gói thầu số 2 Mua sắm nội thất văn phòng và sinh hoạt  

 •   08/12/2023 03:51:18 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

Số 2619 TB-91 Thông báo mời chào hàng gói thầu số 2 Mua sắm nội thất văn phòng và sinh hoạt

Công ty 91 Thông báo mời chào hàng Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị sửa chữa hệ thống mạng Internet.  

 •   08/12/2023 03:46:43 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

Số 2617 TB-91 Thông báo mời chào hàng Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị sửa chữa hệ thống mạng Internet.

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo kết quả LCNT gói thầu : Mua sắm trang bị AT-BHLĐ Quý 4 năm2023  

 •   08/12/2023 03:15:06 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản thông báo kết quả LCNT gói thầu : Mua sắm trang bị AT-BHLĐ Quý 4 năm2023

Công ty Khe Sim thông báo mời thầu gói thầu số 158: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác PCCC  

 •   08/12/2023 02:00:20 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo mời thầu gói thầu số 158: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác PCCC

Công ty Khe Sim thông báo KHLCNT gói thầu số 158: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác PCCC  

 •   08/12/2023 01:57:13 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KHLCNT gói thầu số 158: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác PCCC

Công ty 91 thông báo Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Gia cố tuyến đường liên lạc chùa Hồ Thiên thuộc chi phí môi trường thường xuyên năm 2023(giai đoạn 3)- Công ty 91  

 •   08/12/2023 01:50:47 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Số 2614 QĐ-91 Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Gia cố tuyến đường liên lạc chùa Hồ Thiên thuộc chi phí môi trường thường xuyên năm 2023(giai đoạn 3)- Công ty 91

Công ty 91 Thông báo mời chào hàng gói thầu số 75 mua phụ tùng xe máy phục vụ sản xuất  

 •   08/12/2023 01:45:25 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Số 2511 TB-91 Thông báo mời chào hàng gói thầu số 75 mua phụ tùng xe máy phục vụ sản xuất

Công ty 35 thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 57: Mua sắm vật tư, thiết bị điều khiển… phục vụ sản xuất  

 •   07/12/2023 10:53:49 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 57: Mua sắm vật tư, thiết bị điều khiển… phục vụ sản xuất

Công ty 35 thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 54: Mua sắm vật tư thiết bị điện.  

 •   07/12/2023 10:51:26 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công ty 35 trân trọng thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 54: Mua sắm vật tư thiết bị điện.

Công ty 790 thông báo Quyết định phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua lịch bloc năm 2024  

 •   07/12/2023 09:45:03 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Công ty 790 trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua lịch bloc năm 2024 thuộc kế hoạch mua lịch bloc năm 2024

Công ty 91 thông báo Quyết định phê duyệt dự toán sửa chữa hệ thống mạng internet phục vụ điều hành sản xuất, mua sắm bổ sung đồ dùng, trang thiết bị văn phòng năm 2023 và KHLCNT các gói thầu thuộc dự toán  

 •   07/12/2023 09:26:25 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt dự toán sửa chữa hệ thống mạng internet phục vụ điều hành sản xuất, mua sắm bổ sung đồ dùng, trang thiết bị văn phòng năm 2023 và KHLCNT các gói thầu thuộc dự toán.

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.11/VP  

 •   07/12/2023 08:33:21 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.11/VP: Mua sắm máy điều hòa phục vụ CB, CNV Văn Phòng Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ

Công ty91 thông báo Thư mời chào hàng gói thầu Cung cấp lịch treo tường Công ty 91 năm 2024  

 •   07/12/2023 02:57:50 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Số 2495 TM-91 Thư mời chào hàng gói thầu Cung cấp lịch treo tường Công ty 91 năm 2024

Công ty 91 thông báo Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 76 Mua vật tư nhỏ lẻ phục vụ sản xuất  

 •   07/12/2023 02:51:59 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Số 2505 QĐ-91 Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 76 Mua vật tư nhỏ lẻ phục vụ sản xuất

Công ty 91 thông báo Quyết định vv phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 75 mua phụ tùng xe máy phục vụ sản xuất  

 •   07/12/2023 02:45:45 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Số 2506 QĐ-91 Quyết định vv phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu số 75 mua phụ tùng xe máy phục vụ sản xuất

Công ty 91 Thông báo mời chào hàng gói thầu số 71 mua vật tư máy nén khí và nồi hơi  

 •   07/12/2023 02:41:19 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Số 2504 TB-91 Thông báo mời chào hàng gói thầu số 71 mua vật tư máy nén khí và nồi hơi

Công ty Khe Sim thông báo KQLCNT gói thầu số 154: Mua sắm phụ tùng xe, máy khai thác mỏ phục vụ sản xuất  

 •   06/12/2023 10:01:34 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khe Sim trân trọng thông báo KQLCNT gói thầu số 154: Mua sắm phụ tùng xe, máy khai thác mỏ phục vụ sản xuất


Các tin khác

, . : 60