Tài chính
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 hợp nhất

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 hợp nhất

 •   13/08/2021 04:27:02 AM
 •   Đã xem: 975
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 hợp nhất

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

 •   13/08/2021 04:12:22 AM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc năm 2020

 •   24/03/2021 11:33:00 PM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty Đông Bắc

 •   24/03/2021 11:30:00 PM
 •   Đã xem: 973
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính Hợp nhất TCT Đông Bắc 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất TCT Đông Bắc 6 tháng đầu năm 2020

 •   26/08/2020 04:57:44 AM
 •   Đã xem: 1035
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính Hợp nhất TCT Đông Bắc 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

 •   26/08/2020 03:56:38 AM
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty Đông Bắc

Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty Đông Bắc

 •   25/03/2020 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 1131
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2019 với những thông tin cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty Đông Bắc

 •   19/08/2019 11:44:00 PM
 •   Đã xem: 828
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2019.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp của Tổng công ty Đông Bắc năm 2018

Báo cáo tài chính doanh nghiệp của Tổng công ty Đông Bắc năm 2018

 •   08/05/2019 04:52:59 AM
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty trân trọng báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc

 •   21/08/2018 04:05:20 AM
 •   Đã xem: 1115
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc (Theo Phụ lục IX - Nghị định số 81/2015/NĐ- CP và Thông tư số 182/2016/TT-BQP)

Báo cáo tài chính năm 2017 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính năm 2017 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc

 •   09/04/2018 04:30:58 AM
 •   Đã xem: 1783
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước - Phụ lục IX

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 - Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 - Tổng công ty Đông Bắc

 •   08/01/2018 06:00:08 AM
 •   Đã xem: 831
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

 •   30/03/2017 12:13:50 AM
 •   Đã xem: 1524
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015 của Tổng Công ty Đông Bắc

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015 của Tổng Công ty Đông Bắc

 •   10/11/2015 10:15:33 PM
 •   Đã xem: 6047
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng Công ty Đông Bắc

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng Công ty Đông Bắc

 •   10/11/2015 09:43:45 PM
 •   Đã xem: 3278
 •   Phản hồi: 0

, . : 60