Thông tin doanh nghiệp
Tổng công ty Đông Bắc thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tổng công ty Đông Bắc thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 •   13/02/2023 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo thay đổi Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo thay đổi Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc

 •   11/01/2023 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo thay đổi Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Điều lệ Tổng công ty

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Điều lệ Tổng công ty

 •   12/06/2022 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Điều lệ Tổng công ty

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của công ty Mẹ - Tổng công ty Đông Bắc 06 tháng năm 2022

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của công ty Mẹ - Tổng công ty Đông Bắc 06 tháng năm 2022

 •   18/07/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng  thông báo Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của công ty Mẹ - Tổng công ty Đông Bắc 06 tháng năm 2022

Tổng công ty Đông Bắc thông báo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022

Tổng công ty Đông Bắc thông báo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022

 •   08/07/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc thông báo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường Dự án khai thác hầm lò khu Dân Chủ- Đông Quảng La

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường Dự án khai thác hầm lò khu Dân Chủ- Đông Quảng La

 •   05/07/2022 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường Dự án khai thác hầm lò khu Dân Chủ- Đông Quảng La

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và 03 năm gần nhất

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và 03 năm gần nhất

 •   13/05/2022 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và 03 năm gần nhất

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

 •   13/05/2022 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

 •   22/03/2022 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

 •   22/03/2022 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 445
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài  chính kết thúc ngày 31/12/2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 hợp nhất

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 hợp nhất

 •   13/08/2021 03:27:02 PM
 •   Đã xem: 908
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 hợp nhất

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

 •   13/08/2021 03:12:22 PM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

 •   01/06/2021 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

 •   13/05/2021 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 1066
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm gần nhất

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm gần nhất

 •   13/05/2021 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 605
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm gần nhất

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty Đông Bắc.

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty Đông Bắc.

 •   30/03/2021 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty Đông Bắc.

Thông báo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 của Tổng công ty Đông Bắc

Thông báo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 của Tổng công ty Đông Bắc

 •   26/03/2021 05:39:00 PM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc năm 2020

 •   25/03/2021 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 517
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Đông Bắc năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty Đông Bắc

 •   25/03/2021 10:30:00 AM
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty Đông Bắc


Các tin khác

, . : 60