Khoa học và Công nghệ
Tổng công ty Đông Bắc thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt 2 năm 2023

Tổng công ty Đông Bắc thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt 2 năm 2023

 •   26/07/2023 04:35:43 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt 2 năm 2023

Tổng công ty Đông Bắc thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 2 năm 2023

Tổng công ty Đông Bắc thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 2 năm 2023

 •   25/07/2023 11:49:20 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông  Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 2 năm 2023

Công khai giấy phép môi trường

Công khai giấy phép môi trường

 •   14/07/2023 06:54:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường của các cơ sở/ Dự án mới được cấp phép

Tổng công ty Đông Bắc thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ đề tài: nghiên cứu xác định nguyên nhân hiện tượng nổ than (đá) và đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, hiệu quả trong đào lò, khai thác tại mỏ hầm lò

Tổng công ty Đông Bắc thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ đề tài: nghiên cứu xác định nguyên nhân hiện tượng nổ than (đá) và đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, hiệu quả trong đào lò, khai thác tại mỏ hầm lò

 •   01/06/2023 04:54:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ đề tài: nghiên cứu xác định nguyên nhân hiện tượng nổ than (đá) và đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, hiệu quả trong đào lò, khai thác tại mỏ  hầm lò Nam Khe Tam - Cty 35

Thông báo kết quả quan trắc nước thải liên tục các trạm xử lý nước thải thuộc Tổng công ty Đông Bắc

Thông báo kết quả quan trắc nước thải liên tục các trạm xử lý nước thải thuộc Tổng công ty Đông Bắc

 •   01/06/2023 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc nước thải liên tục các trạm xử lý nước thải thuộc Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt I năm 2023 Công ty Khe Sim

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt I năm 2023 Công ty Khe Sim

 •   14/05/2023 11:06:40 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt I năm 2023 Công ty Khe Sim

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường mỏ Hồ Thiên -Công ty 91

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường mỏ Hồ Thiên -Công ty 91

 •   14/05/2023 10:49:45 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo giấy hép môi trường mỏ Hồ Thiên - Công ty 91

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt I năm 2023 - Công ty CP vận tải và chế biến than Đông Bắc, Công ty XDCN Mỏ

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt I năm 2023 - Công ty CP vận tải và chế biến than Đông Bắc, Công ty XDCN Mỏ

 •   12/05/2023 05:02:47 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường Đợt I năm 2023 của Công ty Cp vận tải và chế biến than Đông Bắc và Công ty XDCN Mỏ

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ Đợt I năm 2023 của Công ty Cảng, Trung tâm quản lý đường vận tải mỏ

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ Đợt I năm 2023 của Công ty Cảng, Trung tâm quản lý đường vận tải mỏ

 •   12/05/2023 04:55:48 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ Đợt I năm 2023 Công ty Cảng, Trung tâm quản lý đường vận tải mỏ

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ Đợt I năm 2023

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ Đợt I năm 2023

 •   05/05/2023 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ Đợt I năm 2023 của Công ty 91, Công ty 45.

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt I năm 2023 công ty 35

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt I năm 2023 công ty 35

 •   27/04/2023 03:23:16 AM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường định đợt I năm 2023 Công ty 35 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023 công ty 397

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023 công ty 397

 •   27/04/2023 03:11:38 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt I năm 2023- Công ty Cổ phần 397

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023 công ty 397

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023 công ty 397

 •   27/04/2023 03:10:12 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt I năm 2023- Công ty Cổ phần 397

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023- Công ty 790

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023- Công ty 790

 •   27/04/2023 02:53:18 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023- Công ty 790

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường mỏ Tây Bắc Ngã Hai

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường mỏ Tây Bắc Ngã Hai

 •   21/04/2023 06:10:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường mỏ Tây Bắc Ngã Hai

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường

 •   02/03/2023 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường Dự án khai thác hầm lò khu Dân Chủ- Đông Quảng La

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường Dự án khai thác hầm lò khu Dân Chủ- Đông Quảng La

 •   05/07/2022 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Giấy phép môi trường Dự án khai thác hầm lò khu Dân Chủ- Đông Quảng La

Đoàn cán bộ Công ty Than Uông Bí tham quan lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại Công ty 91

Đoàn cán bộ Công ty Than Uông Bí tham quan lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại Công ty 91

 •   11/10/2019 06:43:00 AM
 •   Đã xem: 1237
 •   Phản hồi: 0

Ngày 11/10/2019, Đoàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật Công ty Than Uông Bí đã đến tham quan công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại Công trường Khai thác hầm lò số 2, Công ty 91 Chi nhánh Tổng công ty.

Công ty TNHH MTV 91 đón Đoàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV 35 đến tham quan lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY

Công ty TNHH MTV 91 đón Đoàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV 35 đến tham quan lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY

 •   18/07/2019 03:54:42 AM
 •   Đã xem: 1035
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện kết luận của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ đào chống lò bằng vì neo và một số công nghệ nổi bật tại các mỏ hầm lò thuộc Tổng công ty Đông Bắc diễn ra vào ngày 02/7/2019 tại Trung tâm Điều hành Tổng công ty, trong đó có ý kiến chỉ đạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ phù hợp với điều kiện địa chất của các đơn vị trong Tổng công ty. Ngày 16/7/2019, Đoàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên 35 đã đến tham quan công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại Công trường Khai thác hầm lò số 2, Công ty TNHH Một thành viên 91.


Các tin khác

, . : 60