Công ty 35
Giới thiệu Công ty 35 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

Giới thiệu Công ty 35 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

  •   11/07/2019 04:14:00 AM
  •   Đã xem: 7917
  •   Phản hồi: 0

Tự hào vì đã góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng lịch sử Mùa Xuân năm 1975, Công ty 35 (Công ty 35 - Trung đoàn 35 năm xưa), thuộc Tổng công ty Đông Bắc đang tiếp tục thực hiện tốt hai nhiệm vụ chính trị: sản xuất - kinh doanh và quân sự - quốc phòng.

Công ty 35 vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng

Công ty 35 vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng

  •   11/07/2019 03:33:00 AM
  •   Đã xem: 922
  •   Phản hồi: 0

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, 5 năm qua trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị trong nước và khu vực, trước những khó khăn, thách thức đối với ngành than nói chung, Tổng Công ty Đông Bắc nói riêng đang phải đối mặt. Nhưng Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của Tổng công ty và Công ty TNHHMTV 35 liên tục phát triển, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC, lao động trong Công ty luôn đồng sức, đồng lòng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đã phấn đấu thi đua đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT.

, . : 60