Cơ quan Điều hành Tổng công ty


Đại tá Vũ Tiến Luyện

Đại tá Vũ Tiến Luyện

Chủ nhiệm Chính trị

Đại tá Nguyễn Văn Chuân

Đại tá Nguyễn Văn Chuân

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng

Phó Chủ nhiệm Chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức Tuyên huấn

Trung tá Vũ Hồng Khanh

Trung tá Vũ Hồng Khanh

Trưởng ban Cán bộ

Thượng tá Đặng Văn Quân

Thượng tá Đặng Văn Quân

Phó trưởng ban Tổ chức Tuyên huấn

, . : 60