Cơ cấu tổ chức
Ban Giám đốc
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Nguyễn Danh Hiếu
Quyền Chủ tịch TCT
Bí thư Đảng ủy
Đại tá Nguyễn Danh Hiếu
2 Đại tá Phương Kim Minh
Tổng Giám đốc
Phó Bí thư Đảng ủy
Đại tá Phương Kim Minh
3 Đại tá Nguyễn Bảo Anh
Phó Tổng Giám đốc Đại tá Nguyễn Bảo Anh
4 Đại tá Trương Văn Dũng
Phó Tổng Giám đốc Đại tá Trương Văn Dũng
5 Đại tá Đỗ Mạnh Khảm
Phó Tổng Giám đốc Đại tá Đỗ Mạnh Khảm
6 Đại tá Nguyễn Văn Bắc
Phó Tổng Giám đốc Đại tá Nguyễn Văn Bắc
Phòng Chính trị
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Trần Duy Lê
Chủ nhiệm Chính trị Đại tá Trần Duy Lê
2 Đại tá Vũ Tiến Luyện
Phó Chủ nhiệm Chính trị Đại tá Vũ Tiến Luyện
3 Đại tá Nguyễn Văn Chuân
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đại tá Nguyễn Văn Chuân
4 Trung tá Vũ Hồng Khanh
Trưởng ban Cán bộ Trung tá Vũ Hồng Khanh
5 Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng
Trưởng ban Tổ chức Tuyên huấn Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng
6 Thượng tá Đặng Văn Quân
Phó trưởng ban Tổ chức Tuyên huấn Thượng tá Đặng Văn Quân
Văn phòng
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Nguyễn Hải Thành
Chánh Văn phòng Đại tá Nguyễn Hải Thành
2 Đại tá Nguyễn Đức Hào
Phó Chánh Văn phòng Đại tá Nguyễn Đức Hào
3 Đại tá Vũ Quang Bình
Phó Chánh Văn phòng Đại tá Vũ Quang Bình
4 Thượng tá Trần Mạnh Tiến
Phó Chánh Văn phòng Thượng tá Trần Mạnh Tiến
5 Thượng tá Nguyễn Văn Quân
Phó Chánh Văn phòng Thượng tá Nguyễn Văn Quân
6 Thượng tá Nguyễn Nam Trung
Phó Chánh Văn phòng Thượng tá Nguyễn Nam Trung
7 Thiếu tá Phạm Trung Thành
Phó Chánh Văn phòng Thiếu tá Phạm Trung Thành
Phòng Kế hoạch
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Vũ Sỹ Thắng
Trưởng phòng Đại tá Vũ Sỹ Thắng
2 Thượng tá Lê Văn Giang
Phó Trưởng phòng Thượng tá Lê Văn Giang
Phòng Đầu tư xây dựng
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thượng tá Trần Nguyên Sơn
Trưởng phòng Thượng tá Trần Nguyên Sơn
2 Trung tá Đào Sơn Khánh
PT. Phó Trưởng phòng Trung tá Đào Sơn Khánh
3 Thiếu tá CN Nguyễn Trần Thanh
PT.Phó Trưởng phòng Thiếu tá CN Nguyễn Trần Thanh
Phòng Kiếm toán
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Phạm Hữu Tuấn
Trưởng phòng Đại tá Phạm Hữu Tuấn
Phòng Tổ chức lao động
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thượng tá Đinh Thiên Thướng
Trưởng phòng Thượng tá Đinh Thiên Thướng
2 Thượng tá Trần Bảo Ngọc
Phó Trưởng phòng Thượng tá Trần Bảo Ngọc
3 Thượng tá Lương Thanh Cao
Phó Trưởng phòng Thượng tá Lương Thanh Cao
Phòng Tài chính kế toán
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Lưu Xuân Nhượng
Trưởng phòng Đại tá Lưu Xuân Nhượng
2 Thượng tá Lê Thị Kim Chi
Phó Trưởng phòng Thượng tá Lê Thị Kim Chi
3 Thượng tá CN Hoàng Minh Cương
PT.Phó phòng Thượng tá CN Hoàng Minh Cương
Phòng Kỹ thuật công nghệ
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Nguyễn Thăng Thanh
Trưởng phòng Đại tá Nguyễn Thăng Thanh
2 Trung tá Nguyễn Trung Kiên
Phó Trưởng phòng Trung tá Nguyễn Trung Kiên
3 Trung tá Nguyễn Văn Ngọc
Phó Trưởng phòng Trung tá Nguyễn Văn Ngọc
Phòng An toàn - Bảo hộ lao động
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Bùi Văn Lực
Trưởng phòng Đại tá Bùi Văn Lực
2 Đại tá Nguyễn Hoàng
Phó Trưởng phòng Đại tá Nguyễn Hoàng
3 Thượng tá Vũ Đình Mạnh
Phó Trưởng phòng Thượng tá Vũ Đình Mạnh
4 Thượng tá CN Bùi Thế Thông
Phó Trưởng phòng Thượng tá CN Bùi Thế Thông
Phòng Cơ điện - Vận tải
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn
Trưởng phòng Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn
2 Thiếu tá Hoàng Quang Vân
Phó Trưởng phòng Thiếu tá Hoàng Quang Vân
3 Thiếu tá Vũ Anh Tuấn
Phó Trưởng phòng Thiếu tá Vũ Anh Tuấn
Phòng Kinh doanh
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại­ tá Nguyễn Thanh Tùng
Trưởng phòng Đại­ tá Nguyễn Thanh Tùng
2 Đại úy Trần Mỹ Hạnh
Phó Trưởng phòng Đại úy Trần Mỹ Hạnh
Phòng Tham mưu
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Hoàng Xuân Đại
Trưởng phòng Đại tá Hoàng Xuân Đại
Cục Kinh tế - BQP
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Nguyễn Giang Đông
Kiểm soát viên Đại tá Nguyễn Giang Đông
Công ty 35- Chi nhánh TCT Đông Bắc
STT Họ tên Chức danh Ảnh
Ban Giám đốc công ty 35
1 Đỗ Hoàng Hiệp
Giám đốc Đỗ Hoàng Hiệp
2 Bùi Văn Chung
Phó Giám đốc Bùi Văn Chung
3 Trương Ngọc Khởi
Phó Giám đốc Trương Ngọc Khởi
4 Hoàng Văn Anh
Phó Giám đốc Hoàng Văn Anh
5 Phan Xuân Khải
Phó Giám đốc Phan Xuân Khải
Phòng Chính trị Cty 35
6 Nguyễn Văn Khuê
Trưởng phòng Nguyễn Văn Khuê
Phòng Tài chính kế toán Cty 35
7 Vũ Hữu Đức
Trưởng phòng Vũ Hữu Đức
8 Nguyễn Văn Long
Phó phòng Nguyễn Văn Long
Phòng Kỹ thuật sản xuất Cty 35
9 Nguyễn Ngọc Bình
PT Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Bình
10 Lương Xuân Thành
PT Phó phòng Lương Xuân Thành
11 Phạm Văn Tuân
Phó phòng Phạm Văn Tuân
12 Nguyễn Đình Hùng
Phó phòng Nguyễn Đình Hùng
13 Chu Huy Phúc
Phó phòng Chu Huy Phúc
Phòng An toàn lao động Cty 35
14 Nguyễn Đăng Hiếu
PT. Trưởng phòng Nguyễn Đăng Hiếu
15 Bùi Văn Khoát
Phó phòng Bùi Văn Khoát
16 Bùi Đức Long
Phó phòng Bùi Đức Long
Phòng Cơ điện vận tải Cty 35
17 Lê Hữu Năm
Trưởng phòng Lê Hữu Năm
18 Hoàng Văn Phúc
Phó phòng Hoàng Văn Phúc
19 Nguyễn Đăng Quân
Phó phòng Nguyễn Đăng Quân
Phòng Kế hoạch đầu tư Cty 35
20 Nguyễn Đình Trọng
Trưởng phòng Nguyễn Đình Trọng
21 Đỗ Viết Hoà
Phó phòng Đỗ Viết Hoà
22 Vũ Hữu Lương
Phó phòng Vũ Hữu Lương
Phòng Tổ chức lao động Cty 35
23 Trần Văn Thắng
Trưởng phòng Trần Văn Thắng
24 Trần Quốc Tuấn
Phó Trưởng phòng Trần Quốc Tuấn
, . : 60