Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2020.  

 •   21/11/2019 02:23:15 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2020.

Thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu: Trồng cây xanh bãi thải +240 Đông khe Hùm phía thượng lưu suối C2 Hà Phong và bãi thải +140 Nam Khe Hùm công ty Khai thác Khoáng sản  

 •   19/11/2019 10:23:51 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản trân trọng thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu: Trồng cây xanh bãi thải +240 Đông khe Hùm phía thượng lưu suối C2 Hà Phong và bãi thải +140 Nam Khe Hùm công ty Khai thác Khoáng sản.

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT45 Mua sắm nước làm mát và dung dịch xe ô tô Thaco của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 03:41:38 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT45 Mua sắm nước làm mát và dung dịch xe ô tô Thaco

TB PD Kế Hoạch LCNT nhà thầu Gói thầu số 4: Thuê máy phục vụ sản xuất năm 2020  

 •   19/11/2019 03:38:13 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Kế Hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Thuê máy phục vụ sản xuất năm 2020.

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44 Mua sắm nước làm mát máy Volvo của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 03:30:14 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44 Mua sắm nước làm mát máy Volvo

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT43 Mua sắm nước làm mát máy Komatsu của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 03:00:49 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT43 Mua sắm nước làm mát máy Komatsu

Thông báo kết quả LCNT gói thầu số 4: Thí nghiệm chức năng bảo vệ điện, dụng cụ an toàn điện, rơle rò điện đợt 2 năm 2019 của TCT Đông Bắc.

 •   15/11/2019 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả LCNT gói thầu số 4: Thí nghiệm chức năng bảo vệ điện, dụng cụ an toàn điện, rơle rò điện đợt 2 năm 2019 của TCT Đông Bắc.

Công ty 86 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03-11: Mua sắm vật tư sửa chữa xe, máy

 •   14/11/2019 05:26:11 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty 86 trân trọng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03-11: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa xe, máy.

Thông báo phê duyệt kết quả LCNT gói thầu: Thẩm định giá tài sản "Dự án: Điểm nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp" tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Tổng công ty Đông Bắc.

 •   13/11/2019 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo phê duyệt kết quả LCNT gói thầu: Thẩm định giá tài sản "Dự án: Điểm nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp" tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Tổng công ty Đông Bắc..

Công ty Khai thác Khoáng sản Quyết Định về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phụ tùng vật tư SCTX xe Komatsu HD465-7R năm 2019

 •   12/11/2019 09:13:12 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản trân trọng thông báo kết quả Phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phụ tùng vật tư SCTX xe Komatsu HD465-7R

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu 02-11 mua sắm vật tư phục vụ thi công các công trình môi trường thường xuyên năm 2019 của Công ty 86

 •   10/11/2019 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công ty 86 trân trọng thông báo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 02-11 mua sắm vật tư phục vụ thi công các công trình môi trường thường xuyên năm 2019

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-11 mua bảo hộ lao động đợt 2 năm 2019 của Công ty 86

 •   10/11/2019 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công ty 86 trân trọng thông báo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 0–11 - mua bảo hộ lao động đợt 2 năm 2019”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 23: Mua sắm hàng hóa phục vụ sửa chữa TTBKT cho Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ Quý IV năm 2019

 •   03/11/2019 10:50:31 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc trân trọng Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 23: Mua sắm hàng hóa phục vụ sửa chữa TTBKT cho Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ Quý IV năm 2019

Thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu số 03: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất Quý 4/2019 của Cty 91.

 •   31/10/2019 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo, Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 03

Thông báo kết quả LCNT gói thầu: Trang bị máy tính xách tay phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty Đông Bắc

 •   30/10/2019 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo kết quả LCNT gói thầu: Trang bị máy tính xách tay phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty Đông Bắc


Các tin khác

Đối tác
, . : 60