Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông báo: Phê duyệt KHLCNT gói thầu Thuê ngoài vận chuyển than bằng đường thủy năm 2020 tuyến vận chuyển từ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương đến khu vực miền Trung và đến cảng khu vực phía Nam

Thứ ba - 26/11/2019 04:15
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty kinh doanh than Đông Bắc miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê ngoài vận chuyển than bằng đường thủy năm 2020 tuyến vận chuyển từ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương đến khu vực miền Trung (cảng Thuận An, cảng Chân Mây (Huế), cảng Đà Nẵng (Đà Nẵng) và đến cảng khu vực phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ)
Công ty kinh doanh than Đông Bắc miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê ngoài vận chuyển than bằng đường thủy năm 2020 tuyến vận chuyển từ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương đến khu vực miền Trung (cảng Thuận An, cảng Chân Mây (Huế), cảng Đà Nẵng (Đà Nẵng) và đến cảng khu vực phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ). Vui lòng truy cập link để biết thông tin chi tiết/uploads/thong-tin-dau-thau/2019_11/quyet-dinh-so-408-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đối tác
, . : 60