Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông báo: Phê duyệt KHLCNT gói thầu Thuê ngoài vận chuyển than bằng đường thủy năm 2020 tuyến vận chuyển từ khu vực Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đến Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh)

Thứ ba - 26/11/2019 04:08
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Kinh doanh than Đông Bắc miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê ngoài vận chuyển than bằng đường thủy năm 2020 tuyến vận chuyển từ khu vực Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đến Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh).
Công ty Kinh doanh than Đông Bắc miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê ngoài vận chuyển than bằng đường thủy năm 2020 tuyến vận chuyển từ khu vực Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đến Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh). Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết./uploads/thong-tin-dau-thau/2019_11/quyet-dinh-so-406-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đối tác
, . : 60