Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt dự toán và KH LCNT. Gói thầu mua sắm vật tư hầm lò.

Chủ nhật - 24/11/2019 20:34
Công ty 91 thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và KH LCNT. Gói thầu mua sắm vật tư hầm lò phục vụ sản xuất
Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt dự toán và KH LCNT. Gói thầu mua sắm vật tư hầm lò phục vụ sản xuất. Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết: /uploads/thong-tin-dau-thau/2019_11/so-353-qd-91-quyet-dinh-vv-phe-duyet-du-toan-va-kh-lcntgoi-thau-mua-sam-vat-tu-ham-lo-phuc-vu-san-xuat.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đối tác
, . : 60