Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo về việc mời thầu.  

 •   20/11/2019 04:00:05 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo về việc mời thầu.

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo về việc mời thầu.  

 •   20/11/2019 03:55:32 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo về việc mời thầu.

QĐ phê duyệt dự toán và KH LCNT. Thuê nhân công, thuê máy móc  

 •   20/11/2019 03:16:08 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê nhân công, thuê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019

Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44 Mua sắm nước làm mát máy Volvo của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 04:00:12 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44 Mua sắm nước làm mát máy Volvo

Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT43 Mua sắm nước làm mát máy Komatsu của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 03:56:20 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT43 Mua sắm nước làm mát máy Komatsu

Thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường Dự án đầu tư kho chế biến than, cảng, tuyến băng tải vận chuyển than từ kho chế biến than của Cty Cảng

 •   18/11/2019 03:47:37 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường Dự án đầu tư kho chế biến than, cảng, tuyến băng tải vận chuyển than từ kho chế biến than

Thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT lấy mẫu quan trắc môi trường phục vụ lâp báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường Dự án đầu tư kho chế biến than, cảng, tuyến băng tải vận chuyển than từ kho chế biến than của Cty Cảng

 •   15/11/2019 03:29:49 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Về việc phê duyệt đề cương, dự toán và KHLCNT lấy mẫu quan trắc môi trường phục vụ lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường Dự án đầu tư kho chế biến than, cảng, tuyến băng tải vận chuyển than từ kho chế biến than xuống cảng tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều và phường Phương Nam, thành phố Uông Bí

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44: Mua nước và dung dịch làm mát máy Volvo của Cty Cảng

 •   15/11/2019 01:59:27 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cảng trân trọng thông báo kế hoạch phê duyệt nhà thầu gói thầu Gt45: Mua sắm nước làm mát và dung dịch xe ô tô Thaco của Công ty Cảng.

Thông báo kế hoạch phê duyệt nhà thầu gói thầu Gt45: Mua sắm nước làm mát và dung dịch xe ô tô Thaco của Công ty Cảng.

 •   15/11/2019 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cảng trân trọng thông báo kế hoạch phê duyệt nhà thầu gói thầu Gt45: Mua sắm nước làm mát và dung dịch xe ô tô Thaco của Công ty Cảng.

Thông báo: Phê duyệt KHLCNT và dự toán gói thầu số 155: Mua phụ kiện Vì chống lò của Công ty 45

 •   13/11/2019 11:07:52 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu 155: Mua phụ kiện Vì chống lò PVSX năm 2019

Thông báo: KHLCNT và dự toán gói thầu số 154: Mua lưới thép đen lót nóc lò B40 của Công ty 45

 •   13/11/2019 11:00:41 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Kế hoạch LCNT và dự toán gói thầu số 154 về việc Mua lưới thép đen lót nóc lò B40 để PVSX năm 2019

Thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu: Thuê ô tô phục vụ sinh hoạt cho Cơ quan Điều hành Tổng công ty Đông Bắc

 •   13/11/2019 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu: Thuê ô tô phục vụ sinh hoạt cho Cơ quan Điều hành Tổng công ty Đông Bắc

Công ty Khai thác Khoáng sản QĐ-V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phụ tùng máy khoan D45KS, Máy xúc Hitahi EX1200-6 thuốc dự toán mua sắm bổ sung hàng hoá phục vụ sản xuất tháng 11 năm 2019

 •   13/11/2019 09:19:21 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản trân trọng thông báo QĐ-V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phụ tùng máy khoan D45KS, Máy xúc Hitahi EX1200-6 thuốc dự toán mua sắm bổ sung hàng hoá phục vụ sản xuất tháng 11 năm 2019


Các tin khác

Đối tác
, . : 60