Thông tin đấu thầu

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2020.  

 •   21/11/2019 02:23:15 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2020.

Quyết định Vv phê duyệt dự toán và KHLCNT, gói thầu Mua sắm vật tư  

 •   20/11/2019 10:48:47 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn Nhà thầu. Gói thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác thông gió.

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo về việc mời thầu.  

 •   20/11/2019 04:00:05 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo về việc mời thầu.

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo về việc mời thầu.  

 •   20/11/2019 03:55:32 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác khoáng Sản Thông báo về việc mời thầu.

Thông báo mời thầu. Thuê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020  

 •   20/11/2019 03:32:22 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Công ty 91 trân trọng thông báo Mời thầu, Gói thầu thuê máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.

Thông báo mời thầu. Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2020  

 •   20/11/2019 03:27:50 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty 91 trân trọng thông báo mời thầu. Gói thầu Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2020

QĐ phê duyệt dự toán và KH LCNT. Thuê nhân công, thuê máy móc  

 •   20/11/2019 03:16:08 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 91 trân trọng thông báo Quyết định Vv phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê nhân công, thuê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019

Thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu: Trồng cây xanh bãi thải +240 Đông khe Hùm phía thượng lưu suối C2 Hà Phong và bãi thải +140 Nam Khe Hùm công ty Khai thác Khoáng sản  

 •   19/11/2019 10:23:51 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Công ty Khai thác Khoáng sản trân trọng thông báo phê duyệt KQLCNT gói thầu: Trồng cây xanh bãi thải +240 Đông khe Hùm phía thượng lưu suối C2 Hà Phong và bãi thải +140 Nam Khe Hùm công ty Khai thác Khoáng sản.

Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44 Mua sắm nước làm mát máy Volvo của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 04:00:12 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44 Mua sắm nước làm mát máy Volvo

Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT43 Mua sắm nước làm mát máy Komatsu của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 03:56:20 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT43 Mua sắm nước làm mát máy Komatsu

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT45 Mua sắm nước làm mát và dung dịch xe ô tô Thaco của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 03:41:38 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT45 Mua sắm nước làm mát và dung dịch xe ô tô Thaco

TB PD Kế Hoạch LCNT nhà thầu Gói thầu số 4: Thuê máy phục vụ sản xuất năm 2020  

 •   19/11/2019 03:38:13 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Kế Hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Thuê máy phục vụ sản xuất năm 2020.

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44 Mua sắm nước làm mát máy Volvo của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 03:30:14 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT44 Mua sắm nước làm mát máy Volvo

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT43 Mua sắm nước làm mát máy Komatsu của Công ty Cảng  

 •   19/11/2019 03:00:49 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cảng trân trọng thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT43 Mua sắm nước làm mát máy Komatsu

Thông báo phê duyệt dự toán và KHLCNT lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường Dự án đầu tư kho chế biến than, cảng, tuyến băng tải vận chuyển than từ kho chế biến than của Cty Cảng

 •   18/11/2019 03:47:37 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Cty Cảng trân trọng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường Dự án đầu tư kho chế biến than, cảng, tuyến băng tải vận chuyển than từ kho chế biến than


Các tin khác

Đối tác
, . : 60