Tài chính
Báo cáo tài chính doanh nghiệp của Tổng công ty Đông Bắc năm 2018

Báo cáo tài chính doanh nghiệp của Tổng công ty Đông Bắc năm 2018

 •   08/05/2019 04:52:59 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Tổng công ty trân trọng báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc

 •   21/08/2018 04:05:20 AM
 •   Đã xem: 821
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc (Theo Phụ lục IX - Nghị định số 81/2015/NĐ- CP và Thông tư số 182/2016/TT-BQP)

Báo cáo tài chính năm 2017 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính năm 2017 (sau kiểm toán) của Tổng công ty Đông Bắc

 •   09/04/2018 04:30:58 AM
 •   Đã xem: 1093
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước - Phụ lục IX

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 - Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 - Tổng công ty Đông Bắc

 •   08/01/2018 06:00:08 AM
 •   Đã xem: 528
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

 •   30/03/2017 12:13:50 AM
 •   Đã xem: 1196
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015 của Tổng Công ty Đông Bắc

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015 của Tổng Công ty Đông Bắc

 •   10/11/2015 10:15:33 PM
 •   Đã xem: 3283
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng Công ty Đông Bắc

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng Công ty Đông Bắc

 •   10/11/2015 09:43:45 PM
 •   Đã xem: 2306
 •   Phản hồi: 0

Đối tác
, . : 60