Hoạt động
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

  •   30/03/2018 05:19:42 AM
  •   Đã xem: 716
  •   Phản hồi: 0

Báo cáo theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước - Phụ lục VIII

Đối tác
, . : 60