Thông tin doanh nghiệp
Quyết định về việc thành lập Công ty 790- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

Quyết định về việc thành lập Công ty 790- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

 •   20/09/2019 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về việc thành lập Công ty 91- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

Quyết định về việc thành lập Công ty 91- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

 •   20/09/2019 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về việc thành lập Công ty 86- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

Quyết định về việc thành lập Công ty 86- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

 •   20/09/2019 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về việc thành lập Công ty 45- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

Quyết định về việc thành lập Công ty 45- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

 •   20/09/2019 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về việc thành lập Công ty 35 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

Quyết định về việc thành lập Công ty 35 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

 •   20/09/2019 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu GT34: Mua sắm vật tư, phụ tùng xe ô tô của Công ty Cảng

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu GT34: Mua sắm vật tư, phụ tùng xe ô tô của Công ty Cảng

 •   19/08/2019 03:09:57 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, Công ty Cảng trân trọng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu GT34: Mua sắm vật tư, phụ tùng xe ô tô với những thông tin cụ thể như sau:


Các tin khác

Đối tác
, . : 60