Cơ cấu tổ chức


Đại tá Đồng Văn Phong

Đại tá Đồng Văn Phong

Phó Chánh Văn phòng

Thượng tá Trần Mạnh Tiến

Thượng tá Trần Mạnh Tiến

Phó Chánh Văn phòng

Trung tá Nguyễn Văn Quân

Trung tá Nguyễn Văn Quân

Phó Chánh Văn phòng

Đại úy Phạm Trung Thành

Đại úy Phạm Trung Thành

Phó Chánh Văn phòng

Đối tác
, . : 60