Cơ cấu tổ chức


Đại tá Phương Kim Minh

Đại tá Phương Kim Minh

Tổng Giám đốc

Đại tá Nguyễn Đình Phúc

Đại tá Nguyễn Đình Phúc

Phó Tổng Giám đốc

Đại tá Nguyễn Bảo Anh

Đại tá Nguyễn Bảo Anh

Phó Tổng Giám đốc

Đại tá Nguyễn Danh Hiếu

Đại tá Nguyễn Danh Hiếu

Phó Tổng Giám đốc

Thượng tá Trương Văn Dũng

Thượng tá Trương Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Đối tác
, . : 60