Cơ cấu tổ chức
Ban Giám đốc
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Đặng Văn Dũng
Chủ tịch TCT
Bí thư Đảng ủy
Đại tá Đặng Văn Dũng
2 Đại tá Phương Kim Minh
Tổng Giám đốc
Phó Bí thư Đảng ủy
Đại tá Phương Kim Minh
3 Đại tá Nguyễn Đình Phúc
Phó Tổng Giám đốc Đại tá Nguyễn Đình Phúc
4 Đại tá Nguyễn Bảo Anh
Phó Tổng Giám đốc Đại tá Nguyễn Bảo Anh
5 Đại tá Nguyễn Danh Hiếu
Phó Tổng Giám đốc Đại tá Nguyễn Danh Hiếu
6 Thượng tá Trương Văn Dũng
Phó Tổng Giám đốc Thượng tá Trương Văn Dũng
Văn phòng
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Nguyễn Hải Thành
Điện thoại:
0968583268
Chánh Văn phòng Đại tá Nguyễn Hải Thành
2 Đại tá Đồng Văn Phong
Điện thoại:
0868880555
Phó Chánh Văn phòng Đại tá Đồng Văn Phong
3 Thượng tá Trần Mạnh Tiến
Phó Chánh Văn phòng Thượng tá Trần Mạnh Tiến
4 Trung tá Nguyễn Văn Quân
Phó Chánh Văn phòng Trung tá Nguyễn Văn Quân
5 Đại úy Phạm Trung Thành
Điện thoại:
0912000259
Phó Chánh Văn phòng Đại úy Phạm Trung Thành
Phòng Kế hoạch
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thượng tá Vũ Sỹ Thắng
Trưởng phòng Thượng tá Vũ Sỹ Thắng
2 Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn
Phó Trưởng phòng Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn
3 Thượng tá Nguyễn Hữu Việt
Phó Trưởng phòng Thượng tá Nguyễn Hữu Việt
Phòng Đầu tư xây dựng
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thượng tá Trần Nguyên Sơn
Trưởng phòng Thượng tá Trần Nguyên Sơn
2 Thượng tá CN Trần Văn Tuấn
PT.Phó phòng Thượng tá CN Trần Văn Tuấn
3 Đại úy Ngô Văn Thành
Phó Trưởng phòng Đại úy Ngô Văn Thành
Phòng Kiếm toán thanh tra
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thượng tá Đỗ Văn Vỹ
Trưởng phòng Thượng tá Đỗ Văn Vỹ
2 Đại tá Nguyễn Đức Hào
Phó Trưởng phòng
Chánh Thanh tra
Đại tá Nguyễn Đức Hào
3 Thượng tá Lê Văn Các
Phó Trưởng phòng Thượng tá Lê Văn Các
4 Thượng tá Hoàng Xuân Đại
Phó Trưởng phòng Thượng tá Hoàng Xuân Đại
Phòng Chính trị
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Đỗ Mạnh Giáp
Chủ nhiệm Chính trị Đại tá Đỗ Mạnh Giáp
2 Đại tá Nguyễn Quốc Ân
Phó Chủ nhiệm Chính trị Đại tá Nguyễn Quốc Ân
3 Đại tá Nguyễn Văn Chuân
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đại tá Nguyễn Văn Chuân
4 Thiếu tá Vũ Hồng Khanh
Trưởng ban Cán bộ Thiếu tá Vũ Hồng Khanh
5 Thượng tá Vũ Tiến Luyện
Trưởng ban Tổ chức Tuyên huấn Thượng tá Vũ Tiến Luyện
6 Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng
Phó ban Tổ chức Tuyên huấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng
Phòng Tổ chức lao động
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trung tá Đinh Thiên Thướng
Trưởng phòng Trung tá Đinh Thiên Thướng
2 Thượng tá Trần Bảo Ngọc
Phó Trưởng phòng Thượng tá Trần Bảo Ngọc
3 Thượng tá Lương Thanh Cao
Điện thoại:
0968472870
Phó Trưởng phòng Thượng tá Lương Thanh Cao
Phòng Tài chính kế toán
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Lưu Xuân Nhượng
Trưởng phòng Đại tá Lưu Xuân Nhượng
2 Thượng tá CN Hoàng Minh Cương
PT.Phó phòng Thượng tá CN Hoàng Minh Cương
3 Trung tá Lê Thị Kim Chi
Phó Trưởng phòng Trung tá Lê Thị Kim Chi
Phòng Kỹ thuật công nghệ
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thượng tá Nguyễn Thăng Thanh
Q.Trưởng phòng Thượng tá Nguyễn Thăng Thanh
2 Đại tá Lê Thanh Giang
Điện thoại:
0913.515963
Phó Trưởng phòng Đại tá Lê Thanh Giang
3 Trung tá CN Nguyễn Trọng Cương
PT.Phó phòng Trung tá CN Nguyễn Trọng Cương
4 Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc
Phó Trưởng phòng Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc
5 Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên
Điện thoại:
0979.090823
Phó Trưởng phòng Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên
Phòng An toàn - Bảo hộ lao động
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Vũ Quang Bình
Trưởng phòng Đại tá Vũ Quang Bình
2 Đại tá Nguyễn Hoàng
Phó Trưởng phòng Đại tá Nguyễn Hoàng
3 Thượng tá Vũ Đình Mạnh
Điện thoại:
0968894618
Phó Trưởng phòng Thượng tá Vũ Đình Mạnh
4 Thượng tá CN Bùi Thế Thông
Phó Trưởng phòng Thượng tá CN Bùi Thế Thông
Phòng Cơ điện - Vận tải
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Lê Văn Khoa
Trưởng phòng Đại tá Lê Văn Khoa
2 Đại úy Hoàng Quang Vân
Phó Trưởng phòng Đại úy Hoàng Quang Vân
3 Đại úy Vũ Anh Tuấn
Phó Trưởng phòng Đại úy Vũ Anh Tuấn
Phòng Kinh doanh
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thượng­ tá Nguyễn Thanh Tùng
Điện thoại:
0912628838
Trưởng phòng Thượng­ tá Nguyễn Thanh Tùng
2 Trung tá Lê Văn Giang
Phó Trưởng phòng Trung tá Lê Văn Giang
3 Thượng úy Trần Mỹ Hạnh
Phó Trưởng phòng Thượng úy Trần Mỹ Hạnh
Cục Kinh tế - BQP
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đại tá Nguyễn Giang Đông
Kiểm soát viên Đại tá Nguyễn Giang Đông
Đối tác
, . : 60